Trybunał Konstytucyjny: Pakiety medyczne są dla zatrudnionych przychodem PDF Drukuj Email
Środa, 06 Sierpień 2014 09:40
Dowóz do pracy i abonamenty medyczne dla pracowników podlegają PIT. Przepisy w tym względzie są zgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Więcej: Portal Finansowo-Księgowy - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

Dotacje z NFOŚiGW wykazane w zeznaniu CIT-8 i CIT-8/O
Pytanie:  Spółka nasza otrzymała dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie budowy środków trwałych. Bilansowo zaklasyfikowaliśmy tę dotację jako "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Rozliczenie tego przychodu nastąpi poprzez stopniowe zwiększanie przychodów operacyjnych o kwotę odpowiadającą odpisom amortyzacyjnym od tych składników majątkowych w części
Więcej …