Trybunał Konstytucyjny: Pakiety medyczne są dla zatrudnionych przychodem PDF Drukuj Email
Środa, 06 Sierpień 2014 09:40
Dowóz do pracy i abonamenty medyczne dla pracowników podlegają PIT. Przepisy w tym względzie są zgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Więcej: Portal Finansowo-Księgowy - Portal Finansowo-Księgowy

 
Udokumentowanie prawa do renty
Pytanie:  Jakie dokumenty musi złożyć do ZUS pracownik ubiegający się o przyznanie renty? Kolejne pytanie czy wspólnik spółki jawnej będący na rencie może być współwłaścicielem spółki jawnej? Jak w takiej sytuacji będzie ze składkami do ZUS?

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

Wybraną metodę amortyzacji trzeba stosować do pełnego zamortyzowania środka trwałego
Podatnik, który przed rozpoczęciem amortyzacji środka trwałego nie wybrał liniowej metody i nie zastosował indywidualnej stawki, nie może zmienić metody w trakcie trwania tego procesu.

Więcej: PIT - Portal Finansowo-Księgowy